top of page

Nyheter

CIENS frokostseminar om naturbaserte løsninger under Forskningsdagene

Updated: Dec 10, 2021

Onsdag 29. september 2021 arrangerte CIENS og NIVA seminaret «Klimakamp på naturens premisser» - du kan se opptak her.


Flere forskere fra SABICAS-teamet bidro til seminaret som gir innblikk i løsninger for å bevare – og tiltak mot å miste – biologisk mangfold i et klima i endring.


Et klima i endring og tap av biologisk mangfold er to av største utfordringene samfunnet står overfor. Både på nasjonalt og globalt plan trenger vi løsninger på disse utfordringene – og vi trenger dem raskt.Men mange av løsningene for å motvirke og tilpasse oss klimaendringene skaper også konflikt - med naturen og mellom mennesker. For eksempel i kampen mot mer ekstremt vær og flom, har vi stort sett tatt i bruk tekniske løsninger i stein og betong. De koster penger, må vedlikeholdes og kan bidra til å ødelegge økosystemprosesser og øke tapet av biologisk mangfold.Frokostseminaret ble arrangert på Litteraturhuset i Oslo som en del av Forskningsdagene.Program og medvirkende:

  • Innledning: Hva er naturbaserte løsninger? med Nikolai Friberg

  • Kantsoner – slik forsker vi for å optimalisere naturens egne løsninger i elveområder under press fra menneskelig aktivitet, med Benjamin Kupilas

  • Klimatilpasning og naturbaserte løsninger i praksis - erfaringer fra Haldenvassdraget, med vannområdeleder i Haldenvassdraget vannområde, Lars Kristian Selbekk

  • Naturrestaurering – om naturbaserte løsninger i ulike økosystemer og hvordan vi kan jobbe helhetlig for å bidra til klimatilpasning, lagring av karbon og øke naturmangfoldet, med Astrid Skrindo, NINA
62 views

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page