top of page

Nyheter

EU foreslår ny restaureringslov for naturmangfold

Understreker behovet for å ta vare på våtmarksområder, flomsletter og myr.

Våtmarksområder er særlig nevnt i det nye lovforslaget. Foto: Axel Josefsson / Unsplash.

Nylig la EU fram forslaget til en ny lov med juridisk bindende mål for blant annet våtmarksområder, elver og myrer. Hvis den vedtas, vil det styrke arbeidet med vern og restaurering av natur i hele Europa.

Det nye forslaget legger spesiell vekt på økosystemer med ferskvann, som flomsletter og våtmarksområder. Dette er naturtyper som er utgangspunkt for de naturbaserte løsningene vi forsker på i SABICAS.


Myrrestaurering er også viktig i lovforslaget - dette er noe SABICAS-partnerne skal jobbe videre med i prosjektet UPRISE som også tar utgangspunkt i Haldenvassdraget.


EU-kommisjonen har satt som må å restaurere 20 prosent av unionens hav- og landområder innen 2030, og alle økosystemer som trenger restaurering innen 2050.


- Verden trenger storskala naturrestaurering for å hindre tap av naturmangfold og redusere virkningene av klimaendringene, sier Alberto Arroyo Schnell i Verdens Naturvernunion Europa (IUCN Europe).

16 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page