top of page

Nyheter

Første droneopptak i felt

Updated: Dec 10, 2021

8. september 2021 startet vi kartlegging i felt ved hjelp av droner. Slik skal vi prøve å finne ut mer om temperaturen i elvene – spesielt der det er kaldest. Disse områdene er viktige for å motvirke effektene av klimaendringene.


Hvorfor er kalde områder viktige?

Klimaendringene gir varmere vær, og kombinert med menneskenes inngrep i elvelandskapet kan det true livet i elvene. Dyr, planter og andre organismer som lever i ferskvann er spesielt sårbare for varmere vann – både høyere gjennomsnittstemperatur og ekstreme temperaturøkninger. Temperatur er en avgjørende faktor i reguleringen av økosystemer og fysiske prosesser i naturen. Derfor bør vi prioritere å beskytte og restaurere leveområder der temperaturen i vannet holder seg lav også i perioder med ekstremvarme (såkalte kaldtvannsrefugier). Kunnskap om hvor i nedbørsfeltet slike kalde leveområder finnes, og om de er tilgjengelige for fisk og annet liv, kan også være viktig for forvaltningen av elvene i framtiden.
Hvordan skal vi gjøre det?

Vi jobber med å teste ut en metode for å oppdage kaldtvannsrefugiene i nedbørsfeltet. Ved hjelp av NIVAs droner utstyrt med infrarøde sensorer, vil vi undersøke sammenhengen mellom hvor de kalde områdene finnes og hva slags vegetasjon og landskap det er der. Disse områdene er spesielt viktige for å motvirke effektene av klimaendringene.


50 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page