top of page

Nyheter

Første SABICAS-samling

Updated: Dec 10, 2021

9. juni 2021 var SABICAS’ offisielle kick-off! Partnerne møttes digitalt på grunn av koronarestriksjonene, men vi håper på fysiske møter i felt utover høsten.


Målet med prosjektet er å studere naturbaserte løsninger langs elver for å øke klimatilpasning og biologisk mangfold i nedbørsfelt under press. Naturbaserte løsninger er inspirert av, eller tar utgangspunkt i naturen. Det er måter å tilpasse seg klimaendringene på, samtidig som vi tar vare på artsmangfoldet og skaper verdi for mennesker.I det første møtet ble partnerne bedre kjent, og vi fordelte oppgaver og planer for hvordan vi skal nå alle målene i prosjektet. Sammen skal vi finne ut mer om hvilke løsninger som fungerer best ved å undersøke to ulike nedbørsfelter: Gausa i Innlandet og Haldenvassdraget i Viken. Med på laget er en rekke forskningsinstitutter, organisasjoner, forvaltningen og interessenter.Vi skal også involvere folk i nærområdene gjennom såkalte «levende laboratorier», og vi har allerede lagt planer for de to første workshopene som skal gjennomføres denne høsten. Nå gleder vi oss til å ta fatt på arbeidet! Snart skal vi også ut i felt for å gjøre de første undersøkelsene med drone. Følg med på nettsiden for flere oppdateringer!

59 views

Recent Posts

See All
bottom of page