top of page

Nyheter

Kronikk: "Tar vi vare på naturen, tar vi samtidig vare på oss selv"

Prosjektleder i SABICAS, Nikolai Friberg (NINA), skriver om naturbaserte løsninger og det kommende naturtoppmøtet i Montreal.


Vi mennesker er helt avhengige av å ta vare på naturmangfoldet. Snart møtes medlemmene av FNs konvensjon for biologisk mangfold til et nytt naturtoppmøte. Foto: Meggyn Pomerlau, Unsplash

7.-19. desember samles ledere fra hele verden til naturtoppmøtet COP15 i Canada for å sette mål for å ta vare på naturen og det biologisk mangfoldet.


Da er det viktig å også ta hensyn til naturbaserte løsninger, som vi jobber med i SABICAS. Ett eksempel er våtmarker, som både bidrar med rent vann og karbonlagring.


"Å ta vare på og restaurere natur, er nødvendig for å løse klima- og samfunnsutfordringene vi står overfor, inkludert mat- og vannsikkerhet, karbonfangst og tilpasning til mer ekstremvær. Det er også lønnsomt økonomisk, og det vil gi oss mennesker bedre liv," skriver Friberg med kolleger i innlegget, som er publisert i Adresseavisen.
10 views

Recent Posts

See All
bottom of page