top of page

Nyheter

Nasjonalt arbeidsmøte i mai: Viktige innspill fra hele landet

Updated: Jun 2, 2022- Vi er veldig glade for at så mange deltok og for alle de gode innspillene vi har fått, sier NIVA-forsker Line Barkved etter to dagers møte i Oslo.


19. – 20. mai arrangerte SABICAS det første nasjonale arbeidsmøtet med tema “Hvordan legge til rette for naturbaserte løsninger langs vassdrag?”.

Møtet er en viktig del av prosjektet, fordi det er avgjørende at de naturbaserte løsningene og aspektene vi forsker på er relevante for dem som skal gjennomføre naturbaserte løsninger i praksis.


For å kunne utvikle relevante verktøy for forvaltning av naturbaserte løsninger er det viktig å forstå kunnskapsbehov, potensielle utfordringer og interessekonflikter. Vi var derfor spente på å jobbe sammen med forvaltere, forskere og organisasjoner om dette i løpet av møtet.


Det ble mange gode diskusjoner om naturbaserte løsninger under møtet.

For at flest mulig skulle få anledning til å delta, kombinerte vi det fysiske møtet på Hasle i Oslo med en digital sending. På programmet hadde vi en rekke foredrag, gruppeoppgaver og plenumsdiskusjon, i tillegg til ekskursjoner for dem som deltok fysisk.


Innledningsvis etter en gjennomgang av mål for møtet og om prosjektet fortalte SABICAS-partnerne fra Haldenvassdraget Vannområde og Fylkeskommunen i Innlandet fortalte om hvorfor de er med i prosjektet og om casevassdragene Gausa og Haldenvassdraget.


Se hele programmet her.


Klikk på galleriet for å se flere bilder fra møtet.


Deltakelse fra hele landet


Store deler av SABICAS-teamet var samlet for å bidra til gjennomføringen av arrangementet.


Blant deltakerne (rundt 37 i Oslo og 20 digitalt) inkludert SABICAS-partnerne, var blant andre ansatte hos fylkeskommunene Agder, Innlandet og Viken, Statsforvalterne i Agder, Trøndelag, Rogaland, Nordland og Møre og Romsdal, NVE, Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet.


En rekke vannområder og kommuner landet rundt var også representert, i tillegg til foreninger og organisasjoner innen landbruk, friluftsliv og fiske.Flomskader og biologisk mangfold høyt prioritert


Gruppearbeidene var en viktig del av møtet, med totalt fem grupper som jobbet sammen begge dagene (fire fysisk og en digital).


Deltakerne jobbet med flere spørsmål underveis, blant annet om hvilke utfordringer naturbaserte løsninger særlig bør bidra til å løse i deres arbeidsområde. Her ble «redusere flom og flomskader» og «øke biologisk mangfold» nesten like høyt prioritert.


Gruppene jobbet videre med å nyansere disse svarene. Blant annet påpekte noen deltakere at det er viktig med lokal tilpasning siden problemene kan være veldig ulike på tvers av landet, og at det er viktig å se samspillet mellom de ulike godene naturbaserte løsninger kan bidra med.


Lunsj på toppen av Økern Portal

Kunnskapsformidling og finansiering må til


Gruppene diskuterte også hvilke hindringer de opplever eller kjenner til for å ta i bruk naturbaserte løsninger. De jobbet deretter med konkrete forslag til hvordan vi kan komme over disse hindrene.


Kunnskap ble fremhevet av alle gruppene som en hindring, men også måter å løse utfordringene på. Deltakerne understrekte at det finnes mye kunnskap allerede – en utfordring er å tilrettelegge og formidle den til alle som skal jobbe med naturbaserte løsninger, fra planleggere i kommunen til «de som sitter i gravemaskinen» på relevante måter slik at den kan tas i bruk. Her kom også mange gode forslag til løsninger, for eksempel kurs og erfaringsbaser.


Andre barrierer som gikk igjen var økonomi/finansiering, komplisert lovverk eller mangel på lover, og organisering for å gjennomføre løsningene.


Vi jobber videre med innsikten fra møtet og kommer til å presentere flere «funn» fra gruppediskusjonene her på nettsiden som vi tar med oss videre i arbeidet.


Se foredragene fra møtet


En rekke av deltakerne og inviterte foredragsholdere bidro også til programmet. løpet av de to dagene fikk vi blant annet presentert praktiske erfaringer med ulike naturbaserte løsninger, som skogplanting, vassdragsrestaurering og tiltak i landbruksområder.


Miljødirektoratet presenterte en oversikt over statlige føringer og sammenhengen mellom bruk av naturbaserte løsninger og klimatilpasning i vassdragsforvaltningen.Vi snakket også om den økonomiske siden av naturbaserte løsninger, og Sabima viste hvordan naturbaserte løsninger bidrar til naturmangfold gjennom hele elveløpet fra kilden til utløpet.


Besøk til naturbaserte løsninger i byen


I løpet av de to dagene fikk vi også kommet oss ut for å se på noen naturbaserte løsninger i nærområdet.


Oslo kommune deltok også på arrangementet, og vi var så heldige å få en innføring i arbeidet med å gjenåpne bekkeløp i byen med Terje Laskemoen fra Bymiljøetaten. Han tok med deltakerne på befaring langs deler av Hovinbekken, som tidligere gikk i rør men nå er et av Oslos flaggskipsprosjekter for gjenåpning av vannveier.Vi fikk også oppleve naturbaserte løsninger i høyden, i form av det grønne taket på Økern Portal. Bybonde Liv Opsahl fra U-Reist viste oss rundt i det som er Nord-Europas største spiselige takhage med områder for fellesdyrkning, markedshage, trening og annen rekreasjon, samtidig som den bruker og håndterer overvann. Hvor vi her også avsluttet med lunsj ute på taket.Tusen takk til alle som deltok og delte sine erfaringer og perspektiver på møtet! Vi håper dere hadde nytte av både diskusjonene og det faglige innholdet disse to dagene.


Ønsker du å delta på lignende arrangementer eller gi innspill til SABICAS framover? Følg med på arrangementssiden vår eller ta kontakt via sabicas@niva.no.


127 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page