top of page

Nyheter

Ny kunnskap om våtmarker fra Eskilstuna i Sverige

Updated: Nov 3, 2022


I september dro representanter fra Haldenvassdraget vannområde til Sverige for å hente inspirasjon og lære mer om multifunksjonelle våtmarker og dammer. Kunnskapen de tok med seg hjem kan bli nyttig i arbeidet med Kjelle-engene våtmark.


21-22. september arrangerte konsulentfirmaet Water Revival Systems (WRS) våtmarkskonferanse i Sverige. Haldenvassdraget vannområde, et av case-områdene i SABICAS, tok turen over med prosjektgruppen for Kjelle-engene våtmark.


Flere studieturer til Sverige

Prosjektgruppen for Kjelle-engene består av Lars Kristian Selbekk (Haldenvassdraget Vannområde), Ole-Christian Østreng (Aurskog-Høland kommune) og Stig Helge Basnes (Kjelle videregående skole).


De har flere ganger vært i Sverige for å lære mer om erfaringer med våtmark derfra.

Vannområdet har selv arrangert studieturer til både Örebro og Kristianstad i Sverige.


Det svenske selskapet har også vært med på en tidlig prosjektering av våtmarksområdet på Kjelle.


Ekeby - både renseanlegg og turområde

På denne turen fikk deltagerne se våtmarkssystemer bygget for vannrensing som sto ferdig allerede på tidlig 1990-tallet.


Ekeby våtmark i Eskilstuna ble for eksempel etablert i 1999 som rensetrinn for et renseanlegg som kan ta imot avløp fra en by i størrelsen 150.000 innbyggere.


Opptil 92-93% av fosforen ble renset gjennom tradisjonell kjemisk og mekanisk rensing av vannet i renseanlegget. Deretter ble ytterligere 4-5% renset fra vannet av våtmarken, som tar opp fosfor i sine næringskjeder.


På en måte kan det virke som et veldig stort og plasskrevende anlegg for kun 4-5% ekstra rensing.


Men etter at våtmarken ble konstruert, er området også blitt et fint tur- og rekreasjonssted, og leveområde for en mengde våtmarksfugl, fisk og insekter, i tillegg til å fungere som et "renseanlegg" som blant annet har redusert utslipp av nitrogen, fosfor, mikroplast, metaller og legemidler.


Dette er forurensning som ellers ville spredd seg videre ut i de naturlige resipientene, og er dermed en måte å avlaste disse og få bedre kontroll over stoffene på.Bitt av våtmarksbasillen

Andre lignende områder kunne blant annet vise til at våtmarken holdt igjen 90% av alt mikroplast som ikke ble tatt i renseanlegget, og at medikamenter brytes ned i våtmarksfiltrene.


Da kan man også lett se for seg at slike områder kan være veldig viktige i situasjoner hvor renseanlegg eller pumpestasjoner går i overløp, og kloakk går urenset ut i vannmiljøet vårt. Her kunne våtmarkene vært et bufferområde, og redusere denne belastningen.


Selv om Kjelle-engene ikke er mottaker av avløpsvann, dro prosjektgruppen tilbake med mange nye erfaringer og mye ny kunnskap for både eksisterende og potensielt nye prosjekter i vannområdet. Helt klart bitt av våtmarksbasillen og etter god stemning i Sverige, slo man til med å kalle seg selv Våtmarkskameratene hele veien hjem.

25 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page