top of page

Nyheter

Webinar om naturbaserte løsninger mot flom og skred


Skjermbilde fra webinaret

Gudbrandsdalen er en av case-studiene i PHUSICOS-prosjektet om naturbaserte løsninger i fjellområder.


SABICAS-forskerne Amy Oen og Bjørn Kalsnes (NGI) presenterte funnene fra det nylig avsluttede PHUSICOS-prosjektet i webinarserien Naturbasert sone i juni.


Prosjektet har en rekke case-studier i Europa, inkludert Gudbrandsdalen, der vi også finner nedbørsfeltet til Gausa som er et av SABICAS-prosjektets case-områder.


I webinaret delte forskerne erfaringer og eksempler fra skred- og flomsikring ved hjelp av naturbaserte løsninger. Se opptak av presentasjonen her eller besøk Naturbasert sones nettsider for å laste ned pdf-versjon presentasjonen.


12 views
bottom of page