top of page

Naturbaserte løsninger

Det finnes mange forskjellige naturbaserte løsninger (NBL) for ulike naturtyper og utfordringer. Felles for alle er at man tar i bruk naturens funksjoner for å løse et problem samtidig som man tar vare på naturmangfold og arter. Ofte kan flere ulike løsninger tas i bruk på ulike steder i nedbørfeltet og sammen bidra til ønsket effekt, for eksempel å hindre skred og oversvømmelser. I SABICAS jobber vi særlig med å studere effektene av flomsletter, våtmarksområder og kantsoner langs elver.

Her kan du lese mer om naturbaserte løsninger: 

 

Hvorfor trenger vi naturmangfold? Se videoen fra SABICAS-partner Sabima: 

Podkast om naturbaserte løsninger

 

Hør episoden av NINAs podkastserie "Naturligvis" med SABICAS-partnerne NINA og NIVA om naturbaserte løsninger:

Eksempler på NBL

 

Plakaten nedenfor illustrerer hvordan mange ulike tiltak kan virke på ulike steder. Den er publisert av Miljødirektoratet sammen med Landbruksdirektoratet og NVE og kan lastes ned fra denne nettsiden

bottom of page