top of page

Arrangementer

Kommende

2023

Naturrestaureringskonferansen

Sted: Scandic Lerkendal, Trondheim

Tid: 30. - 31.10.2023

Klikk her for mer informasjon og påmelding

Natur- og klimakonferansen 2023

Sted: Hamar

Tid: 8.11-9.11 

Klikk her for mer informasjon og påmelding

Naturbasert sone: Restaurering av myr og våtmark (webinar)

Sted: Digitalt på Teams

Tid: 23.11 kl. 11.00-11.45

Klikk her for mer informasjon og påmelding

Tidligere 

2023

Kartleggingstur med Sabima til Liermåsan og Bliksrudmåsan ved Bjørkelangen

Sted: Oppmøte Bjørkelangen

Tid: 9.9 kl. 10.00 - 17.00

Klikk her for mer informasjon og påmelding

Fagtreff om skogsdrift og vannkvalitet

Sted: Røverstaden, Oslo

Tid: 4.9 kl. 12 - 15.30

Klikk her for mer informasjon og påmelding

Arbeidsverksted (Gausa). Der skog og vassdrag møtes: Naturbaserte løsninger for klimatilpasning og naturmangfold i myr, våtmark og skog

Sted: Lillehammer

Tid: 12.6.2023

Kartleggingssamling i Gausa

OBS - Påmeldingsfrist 2. april! 

Tid: 8.-11. juni 2023

Klikk her for mer informasjon

Arbeidsverksted (Haldenvassdraget). Der skog og vassdrag møtes: Naturbaserte løsninger for klimatilpasning og naturmangfold i myr, våtmark og skog

Sted: Ørje, Haldenvassdraget

Tid: 28.4.2023

NetworkNature webinar: Working with Nature-based solutions - Synthesis and mapping of status in the Nordics

Tid: 14.4. kl. 10.00

Klikk her for mer informasjon

Symposium med Naturvernforbundet: Motorvei for natur? Naturens og menneskers rettsvern i Lågendeltaet naturreservat

Sted: Litteraturhuset, Oslo

Tid: 15.4. kl. 10.00 - 15.00

Klikk her for mer informasjon

Årsmøte og fagdag i Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver

Sted: Honne hotell og konferansesenter, Biri

Tid: 30.3.2023

Klikk her for mer informasjon

Verdens vanndag

Sted: Røverstaden, Oslo

Tid: 22.3.2023, kl. 9 - 14

Klikk her for mer informasjon og påmelding

Arbeidsverksted (Gausa). Der skog og vassdrag møtes: Naturbaserte løsninger for klimatilpasning og naturmangfold i myr, våtmark og skog

Sted: Lillehammer

Tid: 12.6.2023

Kartleggingssamling i Gausa

OBS - Påmeldingsfrist 2. april! 

Tid: 8.-11. juni 2023

Klikk her for mer informasjon

Arbeidsverksted (Haldenvassdraget). Der skog og vassdrag møtes: Naturbaserte løsninger for klimatilpasning og naturmangfold i myr, våtmark og skog

Sted: Ørje, Haldenvassdraget

Tid: 28.4.2023

Nettverkstreff Gausavassdraget

Sted: Jorekstad

 Tid: 7.2.2023

Klikk her for mer informasjon og presentasjoner

NetworkNature webinar: Working with Nature-based solutions - Synthesis and mapping of status in the Nordics

Tid: 14.4. kl. 10.00

Klikk her for mer informasjon

Landbrukskvelder om nye regionale miljøkrav og miljøtiltak i landbruket i Østfold og Akershus

Berg i Halden – 17.1.2023, kl. 18-21.00

Bjørkelangen – 8.2.2023, kl. 18-21.00

Arrangeres også flere steder og digitalt.

Klikk her for mer informasjon

Folkemøter om interkommunal plan for naturmangfold

7. mars – Halden

13.mars – Aremark

15.mars – Marker

21.mars – Bjørkelangen

Møtene finner sted 19-20.30.

Kommunesamling for landbruk 2023 (Statsforvalteren i Oslo og Viken)

Sted: Fredrikstad

Tid: 1.-2.2.2023

Klikk her for mer informasjon

Vannregionseminar Agder vannregion - sammen for vannet

Sted: Kristiansand

 Tid: 18.-19.01.2023

Klikk her for mer informasjon og presentasjoner 

Symposium med Naturvernforbundet: Motorvei for natur? Naturens og menneskers rettsvern i Lågendeltaet naturreservat

Sted: Litteraturhuset, Oslo

Tid: 15.4. kl. 10.00 - 15.00

Klikk her for mer informasjon

Årsmøte og fagdag i Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver

Sted: Honne hotell og konferansesenter, Biri

Tid: 30.3.2023

Klikk her for mer informasjon

Verdens vanndag

Sted: Røverstaden, Oslo

Tid: 22.3.2023, kl. 9 - 14

Klikk her for mer informasjon og påmelding

Nettverkstreff Gausavassdraget

Sted: Jorekstad

 Tid: 7.2.2023

Klikk her for mer informasjon og presentasjoner

Landbrukskvelder om nye regionale miljøkrav og miljøtiltak i landbruket i Østfold og Akershus

Berg i Halden – 17.1.2023, kl. 18-21.00

Bjørkelangen – 8.2.2023, kl. 18-21.00

Arrangeres også flere steder og digitalt.

Klikk her for mer informasjon

Folkemøter om interkommunal plan for naturmangfold

7. mars – Halden

13.mars – Aremark

15.mars – Marker

21.mars – Bjørkelangen

Møtene finner sted 19-20.30.

Kommunesamling for landbruk 2023 (Statsforvalteren i Oslo og Viken)

Sted: Fredrikstad

Tid: 1.-2.2.2023

Klikk her for mer informasjon

Vannregionseminar Agder vannregion - sammen for vannet

Sted: Kristiansand

 Tid: 18.-19.01.2023

Klikk her for mer informasjon og presentasjoner 

2022

Klima, naturmangfold og areal-konferansen - dialogkonferanse om miljøkunnskap på tvers av sektorer

Sted: Oslo og delvis digitalt 

Tid: 23.11 2022

Klikk her for mer informasjon

Klimathon2022: Naturbaserte løysningar

Sted: Voss

 Tid: 16.-17.11 2022

Klikk her for mer informasjon

Er naturkrisa alvorlig? Åpent foredrag v. professor Dag Hessen

Sted: Online

 Tid: 16.11.2022 kl 18-19

Klikk her for mer informasjon

Nasjonal vannmiljøkonferanse

Sted: Oslo og digitalt

 Tid: 31.10- 1.11 2022

Klikk her for presentasjoner og opptak

Konferanse: Kunnskapsbasert naturforvaltning

Sted: Vitenparken, Campus Ås 

Tid: 14.10 2022

Klikk her for mer informasjon

Naturbasert Sone - "Litt på kanten og helt på jordet: Effekt av buffersoner i jordbruksvassdrag"

Sted: online webinar

Tid: 27.10.2022 11:00 - 11:45. 

Klikk her for mer informasjon

Nasjonalt seminar om restaurering av vassdrag og våtmarker 

Sted: Helsfyr, Oslo + digitalt

Tid: 20. 21.9 2022

Klikk her for lenke til presentasjoner og opptak

Nasjonal vannområdesamling

Sted: Fredrikstad

Tid: 13.-15.9 2022

Nordic WFD Conference

Sted: Reykjavik (Island)

 Tid: 30.8 - 1.9 2022

Klikk her for mer informasjon

Naturbasert Sone - "Naturbasert klimatilpasning – hvordan rigge oss for fremtidens flommer?

Sted: online

 Tid: 25. 8 2022 11:00 - 11:45. 

Klikk her for mer informasjon

Markvandringer i Haldenvassdraget vannområde

Sted og tid: Aurskog-Høland (08.06.22), Aremark (13.06.22), Marker (15.06.22),

Klikk her for mer informasjon 

Kartleggingssamling i Haldenvassdraget vannområde

Sted: Ørje

Når: 09.06-12.06.2022

Klikk her for mer informasjon

SABICAS nasjonal workshop om naturbaserte løsninger i nedbørsfelt 

Sted: Oslo og delvis digitalt

Når: 19.05.2022 - 20.05.2022

Klikk her for mer informasjon

State of Ecological Restoration in Norway

Sted: online

 Tid: 10.05 2022 18:00 - 19:15. 

Klikk her for mer informasjon

Referansegruppemøte i Gausa

Sted: Fylkeshuset på Lillehammer

Når: 03.05.2022

Klikk her for mer informasjon

First International Conference on Riparian Ecosystems Science and Management

Sted: Bratislava (Slovakia)

Når: 06.04.2022 - 08.04.2022

Klikk her for mer informasjon

Referansegruppemøte i Haldenvassdraget

Sted: Ørje

Når: 29.03.2022

Klikk her for mer informasjon

Naturbasert sone - webinar: "Hvorfor naturbaserte løsninger?"

Sted: Webinar (Teams)

Når: 24.03.2022

Klikk her for mer informasjon

Møte med Landbruksgruppa for Haldenvassdraget vannområde

Sted: Ørje

Når: 17.03.2022

Klikk her for mer informasjon

2021

MERLIN: Why freshwater ecosystem restoration makes (economic) sense

Sted: Webinar

Når: 15.12.2021, kl. 16:00

Klikk her for mer informasjon

Kva betyr natur- og klimakrisa for kommunesektoren?

Sted: Webinar

Når: 07.12.2021

Klikk her for mer informasjon

Workshop med interessenter - Gausa

Sted: Fylkeshuset i Lillehammer

Når: 24.11.2021

Klikk her for mer informasjon

Naturbaserte løsninger for klimatilpasning 

Sted: Miljødirektoratets konferansesentret på Helsfyr (fysisk og digitalt)

Når: 23.11.2021

Klikk her for mer informasjon

Workshop med interessenter - Haldenvassdraget

Sted: Haldenvassdragets kanalmuseum i Ørje

Når: 16.11.2021

Klikk her for mer informasjon

Storbykonferansen 2021: Byens krise(r) Naturbaserte løsninger i krisetider

Sted: OsloMet, Rom: PA 308, P46

Når: 27.10.2021 , kl. 13:00–14:30

Klikk her for mer informasjon

Internasjonal minikonferanse: Akvatisk restaurering og naturbaserte løsninger

Sted: Forskningsparken

Gaustadalléen 21, 0349 Oslo

Når: 12.10.2021 - 14.10.2021

Klikk her for mer informasjon

Klimakamp på naturens premisser

Sted: Litteraturhuset i Oslo

Amalie Skram, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo

Når: 29.09.2021, kl. 8.30–10.00

Klikk her for mer informasjon

Klima- og miljøeffekter av naturrestaurering

Sted: Webinar 

Når: 28.09.2021

Klikk her for mer informasjon

bottom of page