Arrangementer

Kommende

Tidligere 

2022

Konferanse: Kunnskapsbasert naturforvaltning

Sted: Vitenparken, Campus Ås 

Tid: 14.oktober 2022

Klikk her for mer informasjon

Nasjonalt seminar om restaurering av vassdrag og våtmarker 

Sted: Helsfyr, Oslo + digitalt

Tid: 20 - 21.september 2022

Klikk her for mer informasjon

Nasjonal vannområdesamling

Sted og tid: 13.-15.september 2022, Fredrikstad

Mer informasjon kommer

Nordic WFD Conference

Sted og tid: Reykjavík, 30. august - 1. september 2022.

Klikk her for mer informasjon

Naturbasert Sone - "Naturbasert klimatilpasning – hvordan rigge oss for fremtidens flommer?

Sted: online

 Tid: 25.august 11:00 - 11:45. 

Klikk her for mer informasjon

Markvandringer i Haldenvassdraget vannområde

Sted og tid: Aurskog-Høland (08.06.22), Aremark (13.06.22), Marker (15.06.22),

Klikk her for mer informasjon 

Kartleggingssamling i Haldenvassdraget vannområde

Sted: Ørje

Når: 09.06-12.06.2022

Klikk her for mer informasjon

Nasjonal workshop om naturbaserte løsninger i nedbørsfelt 

Sted: Oslo

Når: 19.05.2022 - 20.05.2022

Klikk her for mer informasjon

State of Ecological Restoration in Norway

Sted: online

 Tid: 10.05 18:00 - 19:15. 

Klikk her for mer informasjon

Referansegruppemøte i Gausa

Sted: Fylkeshuset på Lillehammer

Når: 03.05.2022

First International Conference on Riparian Ecosystems Science and Management

Sted: Bratislava (Slovakia)

Når: 06.04.2022 - 08.04.2022

Klikk her for mer informasjon

Referansegruppemøte i Haldenvassdraget

Sted: Ørje

Når: 29.03.2022

Klikk her for mer informasjon

Naturbasert Sone - "Litt på kanten og helt på jordet: Effekt av buffersoner i jordbruksvassdrag"

Sted: online webinar

Tid: 27. oktober 11:00 - 11:45. 

Klikk her for mer informasjon

Nasjonal vannmiljøkonferanse

Sted: Oslo

 Tid: 31.oktober - 1.november

Klikk her for mer informasjon

Er naturkrisa alvorlig? Åpent foredrag v. professor Dag Hessen

Sted: Online

 Tid: 16.-november kl 18-19

Klikk her for mer informasjon

Klimathon2022: Naturbaserte løysningar

Sted: Voss

 Tid: 16.-17.november

Klikk her for mer informasjon

Klima, naturmangfold og areal-konferansen - dialogkonferanse om miljøkunnskap på tvers av sektorer

Sted: online eller i Oslo

Tid: 23.november 2022

Klikk her for mer informasjon

Naturbasert sone - webinar: "Hvorfor naturbaserte løsninger?"

Sted: Webinar (Teams)

Når: 24.03.2022

Klikk her for mer informasjon

Møte med Landbruksgruppa for Haldenvassdraget vannområde

Sted: Ørje

Når: 17.03.2022

Klikk her for mer informasjon

2021

MERLIN: Why freshwater ecosystem restoration makes (economic) sense

Sted: Webinar

Når: 15.12.2021, kl. 16:00

Klikk her for mer informasjon

Kva betyr natur- og klimakrisa for kommunesektoren?

Sted: Webinar

Når: 07.12.2021

Klikk her for mer informasjon

Workshop med interessenter - Gausa

Sted: Fylkeshuset i Lillehammer

Når: 24.11.2021

Klikk her for mer informasjon

Naturbaserte løsninger for klimatilpasning 

Sted: Miljødirektoratets konferansesentret på Helsfyr (fysisk og digitalt)

Når: 23.11.2021

Klikk her for mer informasjon

Workshop med interessenter - Haldenvassdraget

Sted: Haldenvassdragets kanalmuseum i Ørje

Når: 16.11.2021

Klikk her for mer informasjon

Storbykonferansen 2021: Byens krise(r) Naturbaserte løsninger i krisetider

Sted: OsloMet, Rom: PA 308, P46

Når: 27.10.2021 , kl. 13:00–14:30

Klikk her for mer informasjon

Internasjonal minikonferanse: Akvatisk restaurering og naturbaserte løsninger

Sted: Forskningsparken

Gaustadalléen 21, 0349 Oslo

Når: 12.10.2021 - 14.10.2021

Klikk her for mer informasjon

Klimakamp på naturens premisser

Sted: Litteraturhuset i Oslo

Amalie Skram, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo

Når: 29.09.2021, kl. 8.30–10.00

Klikk her for mer informasjon

Klima- og miljøeffekter av naturrestaurering

Sted: Webinar 

Når: 28.09.2021

Klikk her for mer informasjon