top of page

Nyheter

Innspill fra landbruket i Haldenvassdraget

Updated: May 1, 2022


Landbruksgruppa i Haldenvassdraget ga mange gode innspill til aktiviteter i prosjektet.


En viktig del av SABICAS er å jobbe med lokale interessenter i områdene vi skal studere, slik at vi kan finne de beste løsningene sammen.


I Haldenvassdraget vannområde, er vannforvaltningen organisert i ulike faggrupper, deriblant en for landbruk. Les mer om vannområdet på Haldenvassdragets nettsider.


Naturbaserte løsninger og landbruk

Torsdag 17. mars 2022 deltok SABICAS ved Lars Kristian Selbekk, Anne-Grete Buseth Blankenberg og Åsa Renman på møte i Landbruksgruppa for Haldenvassdraget vannområde.


Landbruksgruppa har god oversikt over gjennomførte og planlagte tiltak i området, og de har tett dialog med grunneiere og interessenter. Mange grunneiere har allerede gjennomført tiltak i disse områdene for å minske påvirkningen av landbruket på vannmiljøet.

Eksempler på det kan være grasdekte kantsoner langs åkrene, redusert jordbearbeiding om høsten og fangdammer som er konstruerte våtmarker som kan rense vannet ved å fange opp sedimenter og næringsstoffer fra landbruksarealene rundt.

I tillegg til å presentere prosjektet, ønsket vi innspill til følgende:

  • Hvordan kan SABICAS bidra til markvandringene som er under planlegging?

  • Innspill til hvordan SABICAS best kan jobbe for å involvere lokale aktører og lokalbefolkningen i prosjektet og dets aktiviteter

  • Hvordan ser dere på potensialet/mulighetene for å ta i bruk naturbaserte løsninger i landbruket?

Deltakerne ga mange viktige tilbakemeldinger, blant annet når det gjelder gjennomføring av tiltak i praksis og utfordringer med vedlikehold av naturbaserte løsninger.
Planlegger markvandringer

I møtet diskuterte vi også planer for markvandringer, der lokale interessenter og forskere på tvers av fagfelt sammen drar ut i felt for å se på ulike løsninger og lære sammen.


Landbruksgruppa for Haldenvassdraget vannområde har tradisjon med årlig markvandringer, med minst en markvandring i hver kommune. På disse arrangementene presenterer man ulike tema, som promoterer gode praksiser og tiltak for å bedre miljø, vannkvalitet og jordlivet.


Til sommeren planlegger vi flere markvandringer i området sammen med bønder og grunneiere, der vi skal se på ulike naturbaserte løsninger som fangdammer og fordrøyningsdammer.


(Bilder: L.K. Selbekk)38 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page