top of page

Prosjektet

Naturbaserte løsninger (nature-based solutions, NbS) tar utgangspunkt i, eller etterligner, naturlige prosesser. Kantsoner, våtmarksområder og elvesletter er allerede viktige deler av elvenes naturlige økosystemer og kan blant annet hindre flom, erosjon og jordskred. Ved å inkludere slike løsninger i forvaltningen av nedbørsfeltene, kan de bidra til klimatilpasning, sikre artsmangfold, bedre vannkvalitet og andre goder for menneskene som bruker elvene. 

kohlenstoffspeicherung
biodiversitaet
hochwasserschutz
naherholung _ tourismus
temperaturausgleich
selbstreinigung
infografik
Gausas sidevassdrag Jøra ved Segalstad Bru (Kilde: Eva Skarbøvik)

Gausas sidevassdrag Jøra ved Segalstad Bru

Kilde: Eva Skarbøvik

Elver er viktige for naturmangfold fordi svært mange arter lever i områdene rundt dem. Men elvene og naturen omkring dem påvirkes av forurensning, endret arealbruk, naturinngrep og klimaendringer. Flom kan for eksempel skape store ødeleggelser og true sikkerheten til lokalbefolkningen. 

For å snu denne negative utviklingen må vi tenke helhetlig og sette inn overordnede tiltak. SABICAS jobber med hele nedbørsfeltet rundt elvene når vi skal vurdere hvilke tiltak som fungerer best for å begrense de negative effektene av klimaendringer og samtidig ta vare på naturen.  

Cyanobakterier i Rødenessjøen i Haldenvassdraget (Kilde: Lars Kristian Selbekk)

Cyanobakterier i Rødenessjøen i Haldenvassdraget (2018)

Kilde: Lars Kristian Selbekk

​Flom Lierelva og Bjørkelangen (Kilde: Visu Media tatt for Haldenvassdraget vannområde)

Flom Lierelva og Bjørkelangen (2018)

Kilde: Visu Media tatt for Haldenvassdraget vannområde 

SABICAS er et forsknings- og samarbeidsprosjekt mellom en rekke partnere som jobber med forskning, forvaltning og naturmangfold. Gjennomdiskusjoner, feltarbeid og såkalte «levende laboratorier» vil vi også involvere lokale brukere og interessenter til å gi viktige innspill til prosjektet og hvilke løsninger som bør prioriteres. 

Vi skal studere to nedbørsfelt som er påvirket av menneskelige aktiviteter: Haldenvassdraget i Sørøst-Norge og Gausa i Innlandet. Sammen skal vi utforske hvordan NbS kan etableres i landskapet langs elvene uten å føre til økonomiske tap. Hovedresultatet fra prosjektet blir en brukervennlig verktøykasse for NbS i norske vassdrag. Prosjektet varer fra 2021 - 2025.

Gausa ved Flåkåli Bru (Kilde: Eva Skarbøvik)

Gausa ved Flåkåli Bru

Kilde: Eva Skarbøvik

River

SABICAS skal: 

  • Veie samfunnsbehov og bruk av landområder opp mot beskyttelse av naturmangfold og klimatilpasning. 

  • Tette kunnskapshull. 

  • Foreslå nye, innovative løsninger for NBS i forvaltningen av norske elver. 

  • Bidra til at NbS med flere funksjoner og nytteverdi på tvers av sektorer tas raskere i bruk i framtiden. 

  • Bidra til bærekraftig bruk og forvaltning av landområder. 

 

Klikk her for å laste ned prosjektbrosjyren.​

bottom of page