top of page

Verktøy for forvaltning av naturbaserte løsninger - hva trenger du? 

Et mål i SABICAS-prosjektet er å utvikle en digital verktøykasse for forvaltning av naturbaserte løsninger. Vi ønsker innspill fra potensielle brukere om hva dere trenger, ved å samle såkalte brukerhistorier for oppgaver som verktøyet kan bidra til å løse.

 

 

 

 

 

 

Brukerhistorier - hva trenger du?

Selv om hovedmålgruppen er forvaltningen, kan et slikt verktøy være nyttig også for andre og forvaltningen består av flere ulike brukergrupper. Vi ønsker derfor å samle innsikt om og prioritere de funksjonene som brukere ønsker, ved å samle brukerhistorier for oppgaver som verktøyet kan bidra til å løse.

 

En brukerhistorie er en kort setning som sier noe om hvem som ønsker å bruke hva og på hvilke måte i verktøyet og hvorfor. Du som potensiell bruker fyller inn tomrommene i setningen :

"Som en ……… ønsker jeg ……… for å ……….." 


Eksempler på brukere er statsforvaltere, kommunal planlegger, fiskeforvalter....osv. Det trenger ikke være jobben eller jobbtittelen din, men noe som sier noe om hvem du som bruker er. Dette gir oss en pekepinn på spesifikk brukerkontekst og hva verktøyet kan bidra til å løse for en brukertype. 

 

To eksempler på hvordan brukerhistorier kan se ut:

"Som en kommunal arealplanlegger ønsker jeg en GIS-basert oversikt over naturbaserte løsninger i min kommune for å bedre kunne vurdere samlet effekt av naturbaserte løsninger."

 

"Som en miljørådgiver som jobber opp mot politikere ønsker jeg en oversikt over fordeler med naturbaserte løsninger for å skape momentum og utløse finansering"

 

Ingen brukerhistorier er for trivielle, vi vil ta alle med i betraktning i arbeidet. 

I SABICAS vil vi ikke kunne svare ut alle behov, men brukerhistoriene tas også inn i forskningen for bedre forståelse av hva konkret som trengs av kunnskap og verktøy for naturbaserte løsninger og blir tatt med videre i arbeid for bedre forvaltning rundt naturbaserte løsninger (NBS).

 

Bli med å forme utviklingen: gi oss innspill på hva du trenger og ønsker som potensiell bruker av en verktøykasse for naturbaserte løsninger:

En brukerhistorie formuleres for en oppgave. Du kan sende inn så mange brukerhistorier du vil!  

Disse sendes her inn anonymt. Etter hvert som brukerhistorier samles inn, vil vi dele et utvalg av disse her til inspirasjon og felles læring.

NBS_SABICAS_toolbox.JPG

Det er viktig at verktøykassa treffer brukernes behov best mulig, både når det gjelder innhold og format.

Med verktøy mener vi f.eks. en kartbasert nettside, en dataplattform, et modellprogram som skal hjelpe brukerne med vurderinger knyttet til naturbaserte løsninger, praktisk rettet informasjon om hvordan disse løsningene kan etableres og vedlikeholdes. Vi ønsker å utvikle dette i tråd med de behov og ønsker som forvaltningen har, innenfor rammene til prosjektet. 

Har du spørsmål eller kommentarer? Ønsker du å eventuelt bli kontaktet for videre arbeid med verktøykassa  eller SABICAS-prosjektet  som sådan, send oss gjerne en e-post på sabicas@niva.no 

bottom of page