top of page

Nyheter

Hva ønsker du å finne i en verktøykasse for naturbaserte løsninger?

Updated: Mar 16, 2023


Image by pch.vector on Freepik

Ved å samle inn såkalte brukerhistorier ønsker vi å finne ut hva slags verktøy dere som jobber med naturbaserte løsninger trenger. Dette er en rask og nyttig øvelse – lær mer om hvordan vi tar det i bruk og del dine ønsker!


I SABICAS har vi som mål å lage en praktisk, digital verktøykasse for alle som jobber med forvaltning av naturbaserte løsninger. Da er brukerhistorier en nyttig måte å forstå mer av hva behovene er og hvordan vi i prosjektet kan bidra til å svare på disse.


En brukerhistorie er en kort setning som sier noe om hvem som ønsker å bruke hva, på hvilken måte og hvorfor. En slik historie lager vi ved å fylle inn tomrommene i setningen: "Som en ……… ønsker jeg ……… for å ……….."


Med verktøy mener vi for eksempel en kartbasert nettside, en dataplattform med ulike sjekklister eller et modelleringsprogram som skal hjelpe brukerne med å gjøre vurderinger og gi praktisk informasjon om hvordan de naturbaserte løsningene kan etableres og vedlikeholdes.
55 brukerhistorier fra nasjonal vannområdesamling


I september 2022 fikk vi testet brukerhistorier i praksis på en nasjonal vannområdesamling med over 60 deltakere i Fredrikstad.


SABICAS deltok her med en presentasjon om naturbaserte løsninger og et påfølgende arbeidsverksted om hva som trengs for å få det til i praksis. Fra SABICAS var det Line Barkved (WP1-leder og forsker i NIVA) og Lars Kristian Selbekk (WP5 medleder og vannområdeleder Haldenvassdraget) som deltok. Lars Kristian var også med på å arrangere hele samlingen.


Som del av gruppearbeid og diskusjon i plenum jobbet vi med følgende spørsmål:

  • Hvilke naturbaserte løsninger ønsker du å ta i bruk i ditt vannområde og hva trenger du for å få det til?

  • Hvordan kan en digital verktøykasse bidra til dette?

For det siste spørsmålet jobbet vi med brukerhistorier.


Vi fikk mange gode innspill til hvordan den digitale verktøykassa kan bli mest mulig relevant for vannområdeledere og andre som jobber med vannområdeforvaltning.

Gjennom diskusjon i grupper og/eller individuelle innspill jobbet deltakerne frem brukerhistorier for den digitale verktøykassa for forvaltning av naturbaserte løsninger. (foto: Line Barkved).


«Valgtre» og læringsopplegg blant brukerhistoriene


En brukerhistorie er altså en setning som følger en egen oppskrift, og målet er å få så konkrete svar som mulig på hva potensielle brukere av verktøykassen ønsker og trenger.


Under den nasjonale vannområdesamlingen samlet vi inn over 50 slike setninger. Det kom innspill og ønsker knyttet både til innholdet og format, som for eksempel at noen ønsker seg et kartbasert/GIS-basert verktøy som del av verktøykassa. Vi så at svarene også reflekterte ulike brukergruppers ønsker og behov.


Tre eksempler på brukerhistorier til den digitale verktøykassa for forvaltning av naturbaserte løsninger som kom inn i løpet av arbeidsverkstedet:


  • Som en vannområdekoordinator ønsker jeg et verktøy til å velge ut strekninger der etablering / forbedring av kantsoner vil ha best effekt, med konkrete råd om hvilke vekster, skjøtsel osv. for å målrette innsatsen best mulig.


  • Som en bruker av naturbaserte løsninger ønsker jeg en "valgtre"-funksjon for å lett komme fram til riktig tiltak og metode.


  • Som en regional forvalter ønsker jeg et opplæringsopplegg for kommunale ansatte og brukere, og gode enkle søknadsveiledere slik at man lett kommer fram til riktig tiltak og metode for å øke kvaliteten på søknader helt fra første ledd.

Hvilke ønsker har du til verktøykassa?


For å kunne målrette innsatsen i SABICAS med den digitale verktøykassa best mulig, er det viktig at vi forstår spesifikke kontekster og behov tidlig i prosjektet.


Selv om SABICAS særlig jobber i caseområdene Haldenvassdraget og Gausa, skal kunnskapen vi utvikler være relevant for forvaltningen av forskjellige typer vassdrag og geografiske områder.


Akkurat hva verktøykassa I SABICAS skal inneholde og hvordan den skal se ut, blir klart i løpet av neste år (2024). Så fortsetter arbeidet videre med å fylle den til prosjektet slutter i 2025.


Det er viktig at verktøyene treffer brukernes behov best mulig - både når det gjelder innhold og format. I prosjektet vil vi ikke kunne svare ut alle behov, men brukerhistoriene tas også inn i forskningen og blir tatt med videre i arbeid for bedre forvaltning rundt naturbaserte løsninger.


Bli med på å forme utviklingen:

Gi innspill på hva du trenger og ønsker som potensiell bruker av en verktøykasse for naturbaserte løsninger. Du kan enkelt og anonymt legge inn en brukerhistorie (eller flere) her: https://www.sabicas.no/brukerhistorier


Du kan også legge til andre innspill du måtte ha. Kontakt oss gjerne på e-post: sabicas@niva.no.


127 views

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page