top of page

Nyheter

Naturbaserte løsninger i fremtidens vassdragsforvaltning - workshop 19-20.mai

Updated: May 9, 2022

Hvordan legge til rette for naturbaserte løsninger langs vassdrag? Velkommen til workshop i Oslo eller digitalt.

Gausa er et av case-vasdragene i SABICAS (foto: Eva Skarbøvik, NIBIO)


Tid og sted for workshopen:

19 - 20. mai 2022 (lunsj-lunsj)

Hasle, Oslo + digitalt


Planretningslinjer peker på at naturbaserte løsninger skal vurderes i klima- og energiplanlegging og i klimatilpasningsarbeid.


I SABICAS-prosjektet jobber vi med naturbaserte løsninger (NBS) langs vassdrag og beslutningsprosesser rundt vannforvaltning i nedbørsfelt under press, med fokus på miljø-, økonomi- og samfunnsinteresser.


Vi inviterer herved til den første nasjonale workshopen i prosjektet om NBS langs vassdrag, hvor vi tar opp følgende problemstillinger:

•Når er NBS langs vassdrag hensiktsmessig?

•Hva trengs for å lykkes med å etablere NBS?

•Hva er viktige forutsetninger for å skalere opp NBS?


Formålet med workshopen er å dele erfaringer og få innspill til utviklingen av relevante verktøy for forvaltning av naturbaserte løsninger. For dette er det viktig å forstå kunnskapsbehov, definere utfordringer og interessekonflikter, og utdype hvor NBS egner seg.


Møtet retter seg mot forvaltere og representanter for brukerinteresser i vassdrag og nedbørsfelt på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Møtet er gratis og inkluderer lunsj.


Møtet har fysisk deltakelse på Quality Hotel Hasle Linie i Oslo med plass til inntil 50 personer.

Ønsker du å delta fysisk på møtet meld deg derfor på tidlig. Møtet tilrettelegges også for digital deltakelse. Vi ønsker deltakere fra hele landet.


Det blir også befaringer for å se NBS i praksis:

Hovinbekken (ettermiddag 19.5)

Økern Takhage (lunsjtid 20.mai)


SE PROGRAM HER (pdf):


SABICAS_nasjonal_workshop_program_per05.05.22
.pdf
Download PDF • 503KB


Påmelding: Meld deg på via denne lenken


Eventuelle spørsmål kan rettes til line.barkved@niva.no eller sabicas@niva.no


585 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page