top of page

Nyheter

Økt oppmerksomhet om naturbaserte løsninger i 2022

Updated: Jan 23, 2023


Image by NoName_13 from Pixabay

vannportalen.no er det lagt ut en en oversikt over sentrale dokumenter, opptak og presentasjoner fra ulike konferanser i 2022.


Det er økende oppmerksomhet om naturbaserte løsninger for klimatilpasning, som kan bidra til bl.a. flomdemping, erosjonssikring og overvannshåndtering.


På vannportalen har de samlet informasjon fra flere arrangementer og nyhetssaker hvor naturbaserte løsninger har vært tema i 2022, der du også kan finne videoer, presentasjoner eller dokumenter.


Du finner det her:


23 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page