top of page

Nyheter

Befaringsrapporter om reduksjon av flomfare i Gausa og Haldenvassdraget


Utglidninger langs Gausa som fører til sediment-transport og økende flomfare.

NGIs forskerteam i SABICAS utførte innledende befaringer av Gausavassdraget og Haldenvassdraget sommer og høst 2022 med tanke på bruk av naturbaserte løsninger for å redusere flom- og erosjonsfare langs elvesystemene.


Observasjoner og vurderinger er samlet i befaringsrapporter som er tilgjengelige nederst på denne siden. Intensjonen er å følge opp noen av lokalitetene som ble befart i 2022 for mer konkrete analyser og forslag til naturbaserte løsninger senere i prosjektet.


Vassdragene Gausa- og Haldenvassdraget er veldig forskjellige og det finnes ulike utfordringer både med hensyn til flomfare og erosjon.


Basert på tidligere erfaringer og observasjoner fra befaringene, synes Gausa å være best egnet for bruk av naturbaserte løsninger for flomfare- og erosjonsreduksjon. Flere lokaliteter er her identifisert som potensielle områder der naturbaserte løsninger kan brukes. Spesielt er utløpet av Gausa ved Jorekstad av spesiell interesse.


For Haldenvassdraget viser den foreløpige konklusjon at bruk av naturbaserte løsninger for erosjonssikring i den nedre delen av vassdraget der det potensielt kan være kvikkleire, er av størst interesse.

Erosjon i kvikkleireområde ved Løken i Haldenvassdraget.

Her kan du laste ned og lese befaringsrapportene:

  • NBL for flom og erosjon i Gausavassdraget:

20210205-01-R_NBL for flom og erosjon i Gausavassdraget_Befaringsrapport_final
.pdf
Download PDF • 33.65MB
  • NBL for flom og erosjon i Haldenvassdraget:

20210205-02-R_Befaringsrapport_NBL for flom og erosjon i Haldenvassdraget_final
.pdf
Download PDF • 33.26MB


63 views

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page