top of page

Nyheter

Feltarbeid for å studere naturmangfold i Gausa

Updated: Sep 6, 2022


3. - 8. august dro en gruppe NIVA-forskere ledet av doktorgradsstipendiat Mathias Brink Kjeldgaard på feltarbeid til Gausa nedbørsfelt for å undersøke fisker, biodiversitet og kantsoner.


(english text below)


Dronebilder gir oversikt over kantsonene langs Gausa. På bildet til venstre ser vi godt forskjellen på kantsoner i forgrunnen og hvor det ikke er noen sone mellom landbruksareal og vann i bakgrunnen. Foto: Florian Wester.


For å finne ut mer om effekten av kantsoner på naturmangfoldet i området bruker vi ulike metoder.


Ved hjelp av el-fiske (en fiskemetode med strøm som ikke skader fiskene, men som kun kan brukes med tillatelse fra Statsforvalteren) kan vi telle, måle og veie fiskene og dermed lære mer om forskjellen på fiskepopulasjoner i områder med og uten kantsoner.


For å undersøke artsmangfoldet på land, bruker vi små fallfeller. Vi bruker også droner for å få oversikt over kantsoneområdene.

Med fallfeller kan forskerne finne ut mer om hvilke dyr som lever langs elvekanten. Edderkoppen på bildet er en Hvitbåndhopper (Evarcha Falcata). Klikk på galleriet for å se flere bilder (Foto: Marie Mohr).


Forskningsaktivitetene som startet i sommer kommer til å fortsette, og vi vil gjennomføre de samme undersøkelsene både i Gausa og Haldenvassdraget.


Fieldtrip to Gausa in August


3. - 8. august a NIVA team lead by phd student Mathias Brink Kjeldgaard went on a fieldtrip to the Gausa catchment to investigate the fish fauna, terrestrial biodiversity, and riparian buffers.


We use different methods to study the beneftis of riparian buffers on biodiversity in the catchment: We use electrofishing to characterize the fish population with and without riparian buffers – fish are counted and weight and length are measured.Electrofishing in Gausa. Click on the gallery to see more photos.


The terrestrial biodiversity is surveyed using pitfall traps and characteristics of the riparian buffer are monitored using drones.


The activities started this summer and will be conducted in both SABICAS catchments.

Researchers in the field: Florian, Louise, Marie and Mathias (from left to right).


128 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page