top of page

Nyheter

Naturavtalen: Klimatilpasning skal ikke gå på bekostning av naturmangfold


Naturavtalen som ble vedtatt på COP15 har flere punkter som handler om naturbaserte løsninger (foto: UN Biodiversity/Flickr).

En ny internasjonal naturavtale ble vedtatt i Montreal på COP-15, FN-konferansen om biologisk mangfold, i desember 2022. Naturavtalen er tydelig på at klimatiltak og klimatilpasning ikke skal gå på bekostning av naturmangfold.


Fra 7. til 19. desember 2022 var Montreal vertskap for den 15. FN-konferansen om biologisk mangfold (COP15). Etter fire år med forhandlinger og covid-utsettelser ble 188 stater, inkludert Norge, enige om en naturavtale. Avtalen ble inngått mellom medlemslandene i Konvensjonen for biologisk mangfold i Montreal 19. desember 2022.


Mål for 2030 og 2050


Naturavtalen anses som en viktig milepæl for bevaring av verdens natur. Det er vedtatt overordnede, globale mål om at vi skal stanse og reversere tapet av naturmangfold innen 2030. Avtalen sier at minst 30 prosent av land og hav skal bevares innen 2030.


Landene som har signert forplikter seg til fire overordnede mål som skal nås innen 2050 og 23 konkrete mål for 2030. I tillegg til vern av naturen, inkluderer avtalen et mål om at 30 prosent av ødelagt natur skal restaureres og matsvinn skal halveres.


Avtalen sier også at det skal settes av tilstrekkelig med midler til å finansiere naturtiltak - minst 200 milliarder dollar årlig fra 2030.


Naturbaserte løsninger skal være bra for både mennesker og natur


Naturavtalen er tydelig på at klimatiltak og klimatilpasning ikke skal gå på bekostning av naturmangfold.


Naturbaserte løsninger er nevnt i punkt 8 og 11 i avtalen:

  • Target 8: Minimize the impact of climate change and ocean acidification on biodiversity and increase its resilience through mitigation, adaptation, and disaster risk reduction actions, including through nature-based solution and/or ecosystem-based approaches, while minimizing negative and fostering positive impacts of climate action on biodiversity.

  • Target 11: Restore, maintain and enhance nature’s contributions to people, including ecosystem functions and services, such as regulation of air, water, and climate, soil health, pollination and reduction of disease risk, as well as protection from natural hazards and disasters, through nature-based solutions and/or ecosystem-based approaches for the benefit of all people and nature.


19 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page