top of page

Nyheter

Våtmarkshow på Bjørkelangen


SABICAS deltok på showet der Kjelle-engene våtmark i Haldenvassdraget var hovedattraksjonen.


Tirsdag 13. februar inviterte elever og lærere ved VG3 naturforvaltning ved Kjelle videregående skole til våtmarkshow med en god blanding av underholdning og faglig innhold.


Her fikk andre elever, politikere, næringsliv, forskere og andre som var interessert, inkludert vi i SABICAS-teamet, lære mer om Kjelle-engene våtmark fra mange ulike vinkler.


Viktig for lokalsamfunnet

Showet var en flott oppvisning i lokalt engasjement og hvor mye glede og læring som kan finnes i et våtmarksområde.


Kjelle-engene er en del av Haldenvassdraget vannområde, som er et av de to case-områdene i SABICAS-prosjektet. Området ligger nært Bjørkelangen sentrum, med skoler og barnehager i nærheten. Våtmarka har et rikt fugleliv og biologisk mangfold, samtidig som det er kulturlandskap for beitedyr.


Flere av de som presenterte på showet, trakk frem den viktige rollen Kjelle-engene har i lokalsamfunnet.Planer for restaurering og utvikling

Det er mange planer for restaurering og oppgraderinger av området til en lokal attraksjon, men det har vært en lang prosess. Under våtmarkshowet fortalte våtmarksentusiastene Stig Helge Barsnes ved Kjelle videregående skole, og Ole-Christian Østreng i Aurskog-Høland kommune historien om Kjelle-engene.


Siden de første aktivitetene startet i 2009, har det blant annet blitt bygget en fugleplattform, gravd ut flere dammer og laget kunstverk om de mange fugleartene i våtmarka. Planene fremover inkluderer tursti, undervisningsbygg og restaurering av området inkludert flere tiltak for å bedre vannkvalitet, dempe flom og øke naturmangfoldet.


Elevene viste frem hvordan de har jobbet med våtmarka og hvilke arter og muligheter som finnes i området.


Elevene ved naturforvaltning på Kjelle vgs har jobbet mye med området og viste blant annet frem planer for utforming av restaureringen og turstier. De viste også frem hvordan de jobber med å kartlegge og legge til rette for naturmangfoldet på Kjelle-engene, som blant annet er hjemmet til 30 truede arter, hvorav fire er kritisk truet.


Våtmark som læringsarena

Som inspirasjon for hva som er mulig å få til, fortalte Trude Starholm som leder besøksenter våtmark i Nordre Øyeren betydningen av et slikt senter i nærmiljøet.


SABICAS-forskerne Line Barkved (NIVA) og Anne-Grete Buseth Blankenberg (Nibio) fortalte om forskningsaktivitetene i området. De viste blant annet frem mange av de viktige naturlige prosessene som skjer i en våtmark.


Line Barkved (NIVA) og Anne-Grete Buseth Blankenberg (Nibio) snakket om Kjelle-engene fra et forskningsperspektiv.


De snakket også om hvorfor Kjelle-engene egner seg svært godt som læringsarena både for forskere og skoleelever, noe som gjør den til en særlig viktig våtmark ifølge Vermont Wetland Rules.


Last ned presentasjonen her:

13.2.24_Våtmarskshow_Kjelle_Engene_fra_et_forskningsperspektiv_SABICAS
.pdf
Download PDF • 5.30MB


"Det er ikke bra før det er GØT"

Også Haldenvassdragets egen maskot istidskrepsen Ørjan deltok på showet. Bak masken skjulte Lars Kristian Selbekk seg, som til vanlig er vannområdeleder i Haldenvassdraget og medlem i SABICAS-teamet.


Han fortalte om god økologisk tilstand, eller GØT, og hva som kan gjøres for å bedre vannkvaliteten i vassdrag og innsjøer.


Medlemmer av SABICAS-teamet og istidskrepsen Ørjan deltok på showet.


Takk til elevene ved Kjelle vgs for showet! Og for en fin demonstrasjon av verdiene som ligger i naturområdene våre, både for læring, naturopplevelser, funksjoner som flomdemping og rensing av vann, og som leveområder for arter.

 132 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page