top of page

Nyheter

Verdens våtmarksdag

Updated: Feb 16, 2022Photo by Landon Parenteau on Unsplash

2. februar er Verdens våtmarksdag, eller "World Wetlands Day". Den markerer at Ramsarkonvensjonen - en internasjonal miljøavtale for å ta vare på viktige våtmarksområder - ble inngått på denne datoen i 1971.


Våtmarksområder er viktige leveområder for mange arter, de kan filtrere forurensning og de er effektive karbonlagre. Men de er også blant verdens mest truede naturtyper.


I 2000 hadde vi mistet omtrent 85 prosent av våtmarksområdene sammenliknet med 300 år tidligere. I SABICAS forsker vi på våtmarksområder langs norske elver.


Her kan du lese mer om våtmarksområder og den globale innsatsen for å beskytte og restaurere dem:


23 views

Recent Posts

See All
bottom of page