Naturbaserte løsninger langs elver for å øke 
klimatilpasning og biologisk mangfold i nedbørfelt under press