top of page

Nyheter

Felttur til Gausa i april

Updated: Sep 5, 2022Etter å ha studert data og bilder fra Gausa-vassdraget i noen måneder, er det lurt å komme seg ut i felt for å få et bedre inntrykk av forholdene på bakken.


Onsdag 20. april dro en gruppe SABICAS-kolleger fra NIVA og NINA ut i Gausa-området.


(English below)


Vi ønsket å observere elva og områdene rundt, og ikke minst flomsikringstiltakene der. Slike befaringer er nyttige i arbeidet med å vurdere hvilke naturbaserte løsninger som vil fungere best for å bedre forholdene langs elva og begrense flomskader.

Takk til Jon Museth for at du organiserte turen og viste oss relevante steder langs Gausa denne dagen!


Field trip under the sun - Gausa

After doing research about the Gausa Basin for a few months, it is always a good idea to go on the field to keep track of the reality on the ground. On Wednesday 20 April, a group of SABICAS colleagues from NIVA and NINA went to Lillehammer to visit the Gausa area.


Our aim was to observe the river and its surroundings, and the flood protection measures that have been put in place.


This kind of field work is always helpful to consider what nature-based solutions would be the most appropriate to improve the conditions along the river and limit flood damage. Thank you Jon Museth for organizing the trip and showing us relevant places during this day!

55 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page