top of page

Nyheter

Flom i Gausa og uværet "Hans"


Foto: Kjetil Rolseth

Uværet Hans satte virkelig sine spor i Gausa-vassdraget og resulterte i en flom som både påvirket infrastruktur, dyrket mark, natur og bebyggelse.


Siden man begynte å måle vannføringen i Gausa ved Follebu i 1930 har vannføringen aldri vært større. Sommerens enorme nedbørsmengder resulterte i en vannføring på 730m3/s, og slo den tidligere rekorden fra 2013 med 200 m3/s.


Selv om man aldri kan fastslå med sikkerhet at akkurat denne flommen skyldtes klimaendringer, er nettopp større og mer frekvente flommer helt i tråd med klimaprognosene.Video: Jon Museth


Selv om konsekvensene har vært tydeligst lang hovedelva fordi vannet fra alle sidebekkene til slutt havner her, har har forholdene vært heftige nok til å skylle våre temperaturloggere ut av bekkene. Av 17 loggere ble kun 3 gjenfunnet.


Les mer om påvirkningen av uværet Hans i Gausa og Innlandet:
47 views

Recent Posts

See All

תגובות


bottom of page