top of page

Nyheter

Haldenvassdraget på bærekraftsfredag

Updated: Jul 4

Hver måned arrangerer KS bærekraftsfredag. I juni 2024 var tema bærekraftig bruk og beskyttelse av vann. Lars Selbekk fra Haldenvassdraget var møteleder og bidro med flere innlegg sammen med andre på arrangementet.


Det nasjonale bærekraftsnettverket for kommunesektoren organiserer sammen med KS (Kommunesektorens organisasjon) månedlige webinarer kalt Bærekraftsfredag.


Temaene som tas opp er relevante for kommunesektoren, og belyser ulike deler av bærekraftsarbeidet som pågår. De digitale arrangementene er åpne for alle interesserte.


Hvordan jobbe for bærekraftig bruk og beskyttelse av vannressursene våre?


Rent vann er grunnleggende for alt liv. Det har også stor betydning for at vi skal leve gode liv. Ved å oppnå målene vi har om rent vann kan vi også oppnå samfunnsmål om blant annet attraktive boligområder, gode rekreasjonsområder, god folkehelse, trygg sjømat, reiseliv og turisme, lokal verdiskaping og næringsutvikling.


I Norge har vi et overordnet mål om bærekraftig bruk og beskyttelse av vannressursene våre. Tema for bærekraftsfredagen i juni 2024 var "hvordan jobber vi for å nå dette målet?"Faglige innlegg på bærekraftsfredagen 14.juni 2024

  • Det e’kke bra før det er GØT – ved Lars Kristian Selbekk, Haldenvassdraget vannområde. En introduksjon til målsetting om God Økologisk Tilstand (GØT) i alle bekker, elver, innsjøer og kystområder.

  • Bærekraft og vann – Lars Kristian Selbekk, Haldenvassdraget vannområde. Hvilken plass har vann i bærekraftsarbeidet?


  • Bærekraftsmål 17 – Samarbeid for å nå målene – ved Maria Ystrøm Bislingen, Vannområde Glomma sør. Vannforskriften har siden 2007 lagt føringer for samarbeid på tvers av sektorer. Vannområdene er gitt ansvaret for å koordinere dette samarbeidet lokalt på nedbørsfeltnivå. Hvordan samsvarer dette med samarbeid om bærekraftig utvikling og hvorfor blir det sett på som en suksess?

  • Status på norske vann og vassdrag – Anne Lyche Solheim, Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA). Trender i innsjøer påvirket av næringsstoffer og effekter av langsiktig arbeid.

  • Politisk engasjement for vann – Reidar Kaabbel, Våler kommune. Hvordan er lokalpolitikken representert i norsk vannforvaltning, og er rent vann en politisk kampsak?

  • Prosjekter i vannforvaltningen – Carina Rossebø Isdahl, Vannområde Morsa. Vannforvaltningen skal arbeide på tvers av sektorer, og bidrar derfor i dagens kommunale forvaltning med prosjekter, bidrar til forskning og kunnskapsbygging, og formidler til befolkningen om vannets tilstand. Et knippe av prosjekter innenfor ulike tema drevet frem av vannområdearbeidet blir presentert.

  • Elevprosjekt med Vestby Videregående skole


Opptak og presentasjoner fra arrangementet:


21 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page