top of page

Nyheter

Partnersamling og politikerbesøk på Lillehammer


SABICAS-partnerne møttes 2. mai for å snakke om arbeidet vi har gjort så langt og planene framover.

Mandag 2. mai møttes alle SABICAS-partnerne til arbeidsmøte i NINAs lokaler i Fakkelgården på Lillehammer. Vi brukte dagen til å gå gjennom status for ulike oppgaver og videre planer i de ulike delene av prosjektet.

Feltarbeid til sommeren


Dagen startet med en gjennomgang av SABICAS som helhet med prosjektleder Nikolai Friberg. Nå som vi nærmer oss sommeren og sesong for feltarbeid, er det viktig å koordinere godt mellom de ulike delene av prosjektet.


Vi er allerede i gang med å samle eksisterende kunnskap om effekten av naturbaserte løsninger. I sommer skal vi også hente inn egne data om bl.a. arter som lever langs vassdragene og identifisere «hotspots» - altså områder som er ekstra viktige for naturmangfoldet.


Vi kommer også til å trekke inn flere studenter i prosjektet. Alexa Hazé er i gang med sitt prosjekt om endringene i Gausa over tid basert på kartmateriale.


Involvering av interessenter i gang


En viktig del av SABICAS er å involvere og jobbe sammen med ulike aktører og interessenter i case-områdene. I begge case-områdene etablerer vi såkalte referansegrupper – altså en gruppe lokale interessenter som ønsker å følge prosjektet og gi oss jevnlige tilbakemeldinger. Utover dette vil det også bli aktiviteter og arrangementer åpne for alle interesserte.


I Haldenvassdraget gjør vi det ved å samhandle med vassdragsgruppa som er en del av vannområde-samarbeidet der. I Gausa jobber vi med å etablere en tilsvarende gruppe med første møte tirsdag 3. mai.


Politikere trenger kunnskapsgrunnlag


Under prosjektmøtet på Lillehammer mandag fikk også besøk av ordfører i Lillehammer kommune Ingunn Trosholmen og fylkesvaraordfører Aud Hove, som ble orientert om prosjektet. Ordfører i Gausdal kommune, Anette Musdalslien, ønsket også å være tilstede, men hadde dessverre ikke anledning denne dagen.


Begge har god kjennskap til naturbaserte løsninger fra før og var positive til å få mer kunnskap fra Gausa gjennom prosjektet.


- Vi er veldig opptatt av flomsikring og å ta vare på naturmangfoldet. Vi er avhengige av god kunnskap som grunnlag for å fatte beslutninger og ikke minst er det viktig å samarbeide slik at vi kan bruke kunnskapen i planleggingsprosesser, sa Lillehammer-ordfører Ingunn Trosholmen.


Aud Hove pekte på viktigheten av å få med de yngre og å få naturhensyn og naturbaserte løsninger inn som en del av undervisning.


Nasjonalt arbeidsmøte neste


I SABICAS skal vi ikke bare jobbe i case-områdene Gausavassdraget og Haldenvassdraget. . Vi ønsker også å lære mer om hvilke hindringer og muliggjørende faktorer som finnes for å ta i bruk naturbaserte løsninger andre steder i landet og på ulike administrative nivå (lokalt, regionalt, og nasjonalt).


Neste gang vi sees blir derfor ikke lenge til! 19.-20. mai arrangerer vi et nasjonalt arbeidsmøte med aktører fra hele landet som skal diskutere og lære mer om naturbaserte løsninger.


Les mer om det her.


59 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page