top of page

Nyheter

SABICAS og kantsoner på Oslofjordkonferansen


Har du noen gang tenkt på at hvordan en bekkekant ser ut langs Gausa har betydning for Oslofjorden?


Det var et av spørsmålene seniorforsker i NINA og medlem i SABICAS-teamet, Jon Museth, stilte i sitt innlegg under Oslofjordkonferansen 2024.


Kantsoner langs bekker og vassdrag fungerer både som et fysisk, kjemisk og biologisk filter for å hindre forurensing. Derfor påvirker det vannet som renner videre og til slutt ender i fjorden.


Kantsoner er også viktige for biologisk mangfold, flomsikring og fisk, og de blir enda viktigere i møte med konsekvensene av et endret klima. Derfor er kantsoner blant de naturbaserte løsningene vi forsker på i SABICAS.


Oslofjordkonferansen ble arrangert 18. mars 2024 av Oslofjordens friluftsråd, Naturvernforbundet og Norges Jeger- og Fiskerforbund i samarbeid med Sparebankstiftelsen. Årets tema var status for fisk i Oslofjorden og Indre Skagerrak.  


Se opptaket av innlegget her:11 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page