top of page

Nyheter

Webinar om buffersoner


Se presentasjonen om effekten av buffersoner langs jordbruksvassdrag i opptak!


Torsdag 27. oktober deltok Anne-Grete Buseth Blankenberg og Eva Skarbøvik, som begge er en del av SABICAS-teamet, i webinarserien Naturbasert Sone.


De presenterte sitt arbeid med buffersoner i foredraget med tittelen "Litt på kanten og helt på jordet: Effekt av buffersoner i jordbruksvassdrag".


Buffersoner, eller kantsoner, er en av de naturbaserte løsningene vi studerer i prosjektet. Se opptaket av webinaret her:17 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page