top of page

Nyheter

El-fiske i Haldenvassdraget


Ved slutten av sommeren ble vi ferdige med sesongens el-fiske i Haldenvassdraget.


(english below)


El-fiske er en fiskemetode med strøm som er vanlig å bruke i forskning. Det skader ikke fiskene, men kan kun brukes med tillatelse fra Statsforvalteren.


Haldenvassdraget er blant de mest artsrike områdene i landet, derfor var det ekstra spennende å fiske her. Vi fanget blant annet gjedde (Esox Lucius), mort (Rutilus rutilus), ørret (Salmo trutta), ørekyt (Phoxinus phoxinus) og store mengder niøyer (Lampetra spp).

Fisker måles og telles i Haldenvassdraget. Klikk på galleriet for å se flere bilder.


Vi brukte samme fremgangsmåte som under feltarbeidet i Gausa: elektrofisking i bekker, fallfeller for å finne ut mer om små arter på land og dronebilder for å få oversikt over landskapet. Slik kan vi analysere effekten av kantvegetasjon langs elver og bekker, for eksempel på sammensetningen av arter, størrelsen på fiskebestanden og endringer i nettet av næringskjeder.


Til sammen kommer dette til å utgjøre et stort og detaljert datasett som kan gi oss viktig kunnskap om hvor og hvordan vi bør bruke naturbaserte løsninger langs vassdragene.


Electrofishing in Haldenvassdraget


In the last days of summer, we completed the electro fishing for this season’s fieldwork in the Halden catchment.


Electrofishing is a method commonly used in research for catching fish using direct current electricity which does not harm the fish, but needs special permission from the county governor.


The Halden catchment is among the most species rich areas of Norway, so it was exiting to electro fish the streams where we i.e. caught pike (Esox Lucius), roach (Rutilus rutilus), brown trout (Salmo trutta), minnows (Phoxinus phoxinus) and endless amounts of lampreys (Lampetra spp).


Many different terrestrial species were also collected. The spider on the first photo is a Linyphia triangularis (triangelmattevever på norsk). Click on the gallery to see more photos (photo: Marie Mohr).


In Halden we used the same approach as in Gausa; we electro fished the streams, set up pitfall traps for terrestrial invertebrates and collected landscape information using drone photos, in order to analyze the riparian vegetations effects on i.e., the species composition, fish population size and food web modifications.


All taken together we will end up having a very detailed set of data, that will provide important knowledge on where and how to implement nature-based solutions.

84 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page