top of page

Nyheter

Innlandet på studiebesøk til Haldenvassdraget


I juni dro representanter for vannforvaltningen i Innlandet på studietur til Haldenvassdraget for å se på ulike vannmiljøtiltak og utveksle erfaringer på tvers av vannområdene.


11.-12. juni 2024 deltok vi i SABICAS-prosjektet på en lærerik studietur til Haldenvassdraget og Østfoldsområdet.


Turen ble arrangert av Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver. Målet var å utveksle kunnskap, erfaringer og å lære mer om kantsoner og treplanting som miljøtiltak. I tillegg til vassdragsforbundet deltok representanter fra Landbrukskontoret i Lillehammerregionen, Statsforvalteren i Innlandet og Innlandet fylkeskommune.


Gausa i Innlandet og Haldenvassdraget i Akershus og Østfold er de to case-studiene i SABICAS-prosjektet. Prosjektet handler blant annet om læring på tvers av de to områdene, noe denne turen er et godt eksempel på.


Dag 1: Faglige innlegg og diskusjoner på Ørje og fuglekikking ved Gjølsjøen


Turen startet med lunsj og omvisning på Haldenvassdragets Kanalmuseum i Ørje med Catharina Broch, som er biolog og arenakoordinator ved museet.


Fine omgivelser ved kanalmuseet i Ørje.


Lars Kristian Selbekk, vannområdeleder i Haldenvassdraget vannområde, ga en introduksjon til Haldenvassdraget. Deretter presenterte Odd Henning Stuen, som er dalgig leder i Vassdragsforbundet og koordinator for vannområde Mjøsa turens formål og deltagerne.


Line Barkved fra NIVA presenterte SABICAS-prosjektet og biolog Ingvar Spikkeland fortalte om artene i Ørjeelva. Eva Skarbøvik fra NIBIO snakket om betydningen av kantsoner og vegetasjon langs vassdrag.


Faglige innlegg på museet.


Det faglige programmet i Ørje ble avrundet med kaffe og kaker før avreise til dagens siste stopp Gjølsjøen for litt fuglekikking.


Gjølsjøen er en 5 km lang innsjø øst for Øymarksjøen i Marker kommune. Området er et naturreservat og ble vernet i 1992. Det er et viktig område for mange fuglearter og det finnes to fugletårn ved sjøen. På grunn av stor tilførsel av næringsstoffer fra omkringliggende jordbruksområder har sjøen vært preget av gjengroing, og for noen år siden ble deler av sjøen mudret opp.


Kvelden ble avsluttet med hyggelig middag på Scandic Brennemoen hotell i Mysen.


Fuglekikking ved Gjølsjøen.


Dag 2: Gårdsbesøk og feltbefaring ved Kjelle-engene


Vi startet dagen å dra på befaring ved Hæra, hvor vi besøkte bonden Trond Ivar Markestad. Han er en av dem som som har deltatt i treplantingsprosjektet der vannområdene Morsa, Øyeren, Glomma Sør og Haldenvassdraget deler ut trær til grunneiere som kan tenke seg å plante trær langs vassdrag.


Treplantingsprosjektet gir tilskudd til bønder som vil plante trær langs vassdrag.


Maria Ystrøm Bislingen, daglig leder i vannområde Glomma Sør deltok på befaringen og fortalte mer om prosjektet, som også gir tilskudd til utplanting av trær gjennom SMIL-midler.


Kantsoner langs vassdrag er en av de naturbaserte løsningene vi jobber med i SABICAS-prosjektet. Trær kan ta opp vann og bidra til mer stabile kantsoner og bedre leveområder for arter både i og ved vannet. De kan også fungere som viltkorridorer.Presentasjoner og faglig utveksling på Kjelle videregående skole.


Kjelle-engene skal etableres som våtmarksområde med turmuligheter og fugleliv.


Turen gikk deretter til Kjelle videregående skole hvor vi ble ønsket velkommen av rektor og spiste lunsj. Ole-Christian Østreng fra Aurskog-Høland kommune presenterte planer og strategier for området. Lars-Kristian Selbekk fortalte kort om kartleggsamlingen i Bjørkelangen som skal arrangeres av SABICAS-partner Sabima i august.


Kjelle videregående skole ligger like ved Kjelle-engene som blant annet har et unikt fugleliv. Her er det etablert fuglekikkeplattform og snart kommer også en ny tursti ved området. Dette er en del av prosjektet som skal etablere våtmarksområde på Kjelle-engene i kombinasjon med beiteområder og muligheter for naturopplevelser og friluftsliv.Ann Guro Kjernli (Landbrukskontoret i Lillehammerregionen), Odd Henning Stuen (Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver), Anette Ludahl (Landbrukskontoret i Lillehammerregionen), Ane Dorthea Lundberg Nordlie (Innlandet fylkeskommune), Ine Cecilie Jordalen Norum (Statsforvalteren i Innlandet), Geir Halvor Vedum (Statsforvalteren i Innlandet), Mathis Lunde (Statsforvalteren i Innlandet), Line Barkved (NIVA), Caroline Enge (NIVA) og Lars-Kristian Selbekk (Haldenvassdraget vannområde) med Kjelle-engene våtmark i bakgrunnen.

Befaring ved Lierelva.


Til slutt dro vi nordover til et område ved Lierelva og besøkte bonde Lars Jørstad Nordbye som driver med regenerativt landbruk. Her så vi nærmere på en del av elva med vegetasjon og snakket om ulike utfordringer med erosjon og beplantningsprosjekter.


Studieturen har gitt ny kunnskap og inspirasjon til videre arbeid i SABICAS-prosjektet. Nye kontakter ble knyttet og gamle forsterket, og studieturen har gitt verdifull innsikt i betydningen av kantsoner og vegetasjon for vannkvalitet og naturmangfold.


(Tekst og foto: Line Barkved og Caroline Enge)


73 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page