top of page

Nyheter

SABICAS på forskningsnettsted om ferskvann

Updated: Nov 29, 2021- I SABICAS-prosjektet skal vi jobbe med to norske nedbørsfelt under press fra ulike typer arealbruk, sier SABICAS-leder Benjamin Kupilas til the Freshwater Blog.


Nettstedet publiserer artikler, intervjuer og analyser som handler om ferskvannsrestaurering, forskning og virkemidler. Det er en del av Freshwater Information Platform, som en rekke store europeiske forskningsinstitutt står bak.


Les hele saken her (artikkelen er på engelsk): Optimising nature-based solutions in pressurised river catchments.65 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page